Důležitý pojmy

Následující pojmy jsou převzaty z knížky Bubny Berberů, kterou napsal Zdeněk Šmíd:

Hustler
průvodce, nejčastěji samozvaný. Ač se to běžně vyslovuje hastler, ukulelácká výslovnost zní hučler; hučler do vás hučí tak dlouho, až dovolíte, aby vás za smluvený bakšiš odvlekl k pamětihodnosti, kterou jste ani vidět nechtěli, do krámu s koberci, které nechcete koupit, k prameni, z něhož se právem bojíte napít. Většinou vás však správně vrátí tam, kde už se vyznáte. Největší přednost hučlerova spočívá v tom, že od vás bez dalšího příplatku odhání jiné hučlery.
Medina
staré město, tedy ta část města, která stála v Maroku už před příchodem Francouzů. Bývá stará, chudá, přelidněná a nepřehledná.
Kaftan
nejběžnější ženský oděv typu zimní noční košile. Je dlouhý a volný, aby zakryl vše, čemu obrozenečtí spisovatelé říkávali vnady.
Džalába
obdobně košilovitý oděv mužů s kápí opatřenou bambulí.
Kasba
tvrz
Maghreb
západ severní Afriky. Dodnes se tak společně označují tři země: Maroko, Alžírsko a Tunisko.
Henna
rudohnědé barvivo vyráběné z plodů stejnojmenného keře.
Petit Taxi
V Maroku jezdí grand taxi, petit taxi a taxi colectif. Petit taxi jezdí ve městech. Že je petit, má napsáno latinkou na střeše.
Súk
tržiště, pro Evropany zásadní atrakce, pro domorodce zásadní samozřejmost. Dřív se súky budovaly kolem mešit v kruzích: nejvoňavější u mešity, nejodpudivější vzadu. Nejblíž prodávali voňavkáři. Kovotepci a ševci bušili do bot a džbánů až vzadu, aby svým kraválem nerušili věřící při modlitbách. Koželuzi se svými louhovacími zápachy museli tak daleko, že se někdy ani nevešli do mediny a páchli se svým řemeslem za hradbami.
Ville nouvelle
městské části postavené Francouzi až ve 20. století. Vznikla tak i celá nová města, třeba Ouarzazate.
Mešita
islámská modlitebna.
Minaret
věž přiléhající k mešitě, z jejíhož ochozu svolává muezin zpěvným vzýváním Alláha pětkrát denně věřící k modlitbě. Výrazně tak podtrhuje pohádkovou atmosféru muslimských měst. Pro hluché se z vrcholu minaretu má rozsvěcovat v čas modlitby světlo.
Muezin
viz výše. Aby nemusel pětkrát denně nahoru, natáčí dnes muezin svůj zpěv na magnetofon a šíří ho reproduktory. Pohádkové atmosféře to dodává poněkud cirkusový nádech.
Télebutik (téleboutique)
místnost ve městech, odkud lze telefonovat.
Vádí
vyschlé řečiště v pouštích a polopouštích.
Ksúry
opevněné hliněné vsi na kraji pouště.
Nomád
kočovník.
Pista
prašná cesta pouští. Jejím jediným znakem bývají vyjeté koleje.
Babuše
kožené sandály, pro muže žluté či bílé, pro ženy barevné, vyšívané, ba i zlatem zdobené. Z výrazu babuše vzniklo i české slovo papuče.
Berbeři versus Arabové
Berbeři jsou hamité, příbuzní starých Egypťanů. Arabové jsou semité, příbuzní Židů. Berbeři by tedy měli být tamější a vůbec afričtější než Arabové. Když se některý povede, opravdu tak vypadá. Ve skutečnosti dnes Berber od řeky Drá vypadá jako černoch, Berber z města jako Arab a v Rífu žijí i světlovlasí a modroocí Berbeři.

Afak – prosím
Barak allahu fik – zdůrazněné poděkování
Lilla mebruka – dobrou noc
Marhaba – dobrý den, vítejte
Salaam – rovněž pozdrav na uvítanou
Sebah el kheir – dobré jitro
Šukran – děkuji

Pojmy, který jsem ještě doplnil (první dva jsou převzaty z český Wikipedie):

Berbeři
souhrnné označení pro africké národy v severní Africe. Jejich předkové obývali souvislý pás území od Kanárských ostrovů přes Maroko až k údolí Nilu v Egyptě. Už ve starověku vybudovali transsaharský obchodní systém, který se opíral o karavanní cesty, ksary a kasby. V 7. století vlivem arabské migrace a v 11. století po vpádu beduínů byli zatlačeni do hornatého vnitrozemí a saharských oáz. Berbeři dnes žijí především v Maroku a v Alžírsku. Jejich metabolismus dokáže dobře zadržovat tekutiny, a tak vydrží až 5 dní bez vody. Zároveň odolnější vůči jedům a účinkům alkoholu. Berbeři jsou dospělí v 16 letech a v 40 letech se stávají staršími svého kmene. Umírají kolem 50–55 let.
Tuaregové
národ, který obývá středozápadní část Sahary a Sahelu na severu Afriky (Sahel = krajinný typ v Africe na jižním okraji Sahary). Tvoří jej asi jeden až jeden a půl milionu osob, jejichž hlavní obživou je kočovné pastevectví. Jejich jméno Tuaregové znamená arabsky at-Tawárika, tedy "Bohem opuštění". Příslušníci národa Tuaregů hovoří jazykem Tamašek, jedním ze skupiny berberských jazyků.
Medrésa
škola koránu se studentskou kolejí.
Erg
hezká poušť s písečnýma dunama.
Hamada
škaredá kamenitá poušť.